Top

Private Equity

  |    |  Private Equity

Private Equity

Dywersyfikacja majątku jest jedną z podstawowych zasad jego ochrony i rozbudowy. W tym kontekście programy private equity, jako inwestycje długoterminowe, stanowią mocną rekomendację zysku. Mając na względzie równie istotny aspekt bezpieczeństwa świadczymy usługi doradcze w pełnym spektrum inwestycji typu private equity, w tym:

  • Due diligence, czyli szczegółową ocenę aktualnej sytuacji oraz zdefiniowanie ryzyka (istniejącego i potencjalnego) związanego z planowaną transakcją kapitałową
  • Każdorazowe wsparcie negocjacyjne poszczególnych zakupów
  • Gromadzenie i opiniowanie danych w celu wygenerowania transakcji oraz kontroli bezpieczeństwa inwestycji
  • Doradztwo przez cały cykl inwestycyjny

W naszym podejściu stosujemy rygorystyczne analizy, dogłębne badania, zapewniając Ci bezpieczny i długoterminowy zysk.